Integritetspolicy

 1. ALLMÄNT

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur DL Beauty AB Org.nummer 559275-3635

Besöksadress SURBRUNNSGATAN 50 Ort 113 48 Stockholm Län Stockholms län, e-postadress: dinh88814@gmail.com, (“Företaget”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då vi tillhandahåller tjänster eller produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Företaget, såsom besök på webbplats.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Företaget är personuppgiftsansvarig för Företagets behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra produkter eller tjänster eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Företaget samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du köper en produkt eller tjänst av Företaget, när du anmäler dig till ett event som Företaget anordnar, när du besöker Företagets webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med Företaget.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjeparts-tjänster för adressuppdatering.

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

4.1 För dig som köper [produkt eller tjänst av Företaget]

De personuppgifter Företaget samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer)
 • Telefonnummer och e-post
 • IP-adress och information om din användning av Företagets webbplats

4.2 För dig som kontaktar oss per post, e-post eller telefon

De personuppgifter som Företaget samlar in och behandlar om dig när du vänder dig till oss och kontaktar oss per e-post eller telefon är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

4.3 För dig som besöker vår webbplats

De personuppgifter som Företaget samlar in när du besöker vår webbsida är:

 • Namn
 • Identifikationsnummer (organisationsnummer)
 • Telefonnummer
 • IP-adress

4.4 För dig som anmäler dig till event som Företaget anordnar

De personuppgifter som Företaget samlar in när du anmäler dig till ett event är:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-post
 1. VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

5.1 För dig som är [kund till Företaget]

Företaget behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Företaget dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Företagets och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar;

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som kontaktar Företaget per post, mail eller telefon

Företaget behandlar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor
 • Erbjuda våra tjänster
 • Kontakta dig

5.3 För dig som besöker Företagets webbplats

Företaget behandlar dina personuppgifter för att:

 • Marknadsföra och erbjuda våra tjänster

5.4 För dig som anmäler dig till ett event som Företaget anordnar

Företaget behandlar dina personuppgifter för att

 • Planera, administrera och genomföra event
 • Fakturera
 1. DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

6.1 Företaget baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund för att kunna leverera vår tjänster.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra produkter och tjänster. Företaget har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina tjänster och sina produkter. Företaget behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Företaget ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6.5 Företaget behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.